රත්නතිලක ගුරුතුමා - 0775662815

717 Views
dilshan
0
Published on 30 Jun 2020 / In Gurukam

ගුරුකම් සදහා ලංකාවේ විස්වාසවන්තවම Youtube Channel එක නම් ගුරුකම්ලංකා Youtube Channel එක වේ
ඔබට අවශ්‍ය සියලුම ගුරුකම් වැඩ සදහා ගුරු මාතාවන්, ගුරුන්නාන්සේලා, සාමි වරුන්, හිමිවරුන් සම්බන්ධ කරගැනීම සදහා අපගේ Youtube Channel එක Subscribe කරන්න.

දැන්වීම් පලකරගැනිම සදහා අමතන්න(Imo/Viber/Whatsapp) 0335700790

වැඩි විස්තර සදහා අපගේ වෙබ් අඩවියට පහල තිබෙන link එක Click කර පිවිසෙන්න.
#Gurukamlanka #washiGurukam #Srilanka
#washigurukam #sinhalawashi #washigurukamsrilanka #gurkam

Terms & Conditions - https://gurukamlanka.com

visit website
https://gurukamlanka.com
Like FaceBook page
https://www.facebook.com/slmediagroup/

Show more
0 Comments sort Sort By