ශ්‍රී ජයලත් සාමිතුමා - Sri Jayalath Samithuma - 0760753849

651 Views
dilshan
0
Published on 08 Jul 2020 / In Gurukam

😊රැකියාව කරන ස්ථානයේ නිතරම කරදරද? රැකියවේ උසස්වීමක් අවශ්‍යද? හොද රැකියාවක් සොයනවාද? කතාකරන්න 0760753849

😊විදේශගත ඔබගේ සියළුම දැවෙන ප්‍රශ්න වලට නොවරදින විසදුම් ලබාදෙන්න සූදානම් කතාකරන්න 😊0760753849

😊ඉතාම සුළු මුදලකින් ජීවිතයම වෙනස් කරගන්න ඔබත් දැන්ම කතා කරන්න 0760753849

ආදරයේ වේදනා වෙන් දුක් වෙවී ලත වෙවී ඉන්න මාගේ දරුවනි. ඔබගේ වේදනාවට දුකට තිත තබන්නට කාලයයි මේ. දැන්ම අමතන්න 0760753849

සුරාව සූදුව දින 21 නවතා දී මුදල් ඉතුරුකර ධන වතෙකු බවට පත්කරලීමට මාහට පුළුවනි. කතාකරන්න 0760753849

විදේශගතව සිටන අසරන දරුවනි රුකියාව කරන ස්ථානයෙන් සිිදුවන කරදරන වල තිත තියන්න කාලයයි මේ. මම ඔබට පිහිට වෙන්නම් නකාකරන්න 0760753849

Show more
0 Comments sort Sort By